KOLHUSTEATERN FINNS MED PÅ FOLK OCH KULTUR 2022!

För femte året arrangerar Folk och Kultur ett kulturpolitisk konvent och erbjuder ett kurerat, kvalitativt kulturpolitiskt innehåll, en unik, deltagarstyrd arena för tvärsektoriella möten, och ett synliggörande av kulturella uttryck från hela landet.

Kolhusteatern bidrar med en lite kortare version av sommarens succéföreställning Kabaret Kolhuset. 10/2 kl. 13.45-14.45 kommer den sändas och ni kommer samtidigt kunna chatta med skaparna av föreställningen!

Köp ditt deltagarpass här! 👇
https://folkochkultur.se/blogg/nu-kan-man-kopa-det-digitala-deltagarpasset/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial