kolhuset kollage

2016 firar Kolhusteatern 20 år!

Under åren har föreningen Kolhusteatern försett sörmlands-publiken med musikal och teater av alla dess slag. Det har producerats allt från klassiska Brecht-pjäser till nyskriven musikal och alltid till publikens stora förtjusning! År efter år strömmar publiken till den lilla bruks-orten strax utanför Flen för att se vilken slags underhållning de kommer att bli bjudna på just det året.

Detta jubileum firades med succéföreställningen AIDA – en musikal med fantastisk musik av mästaren Elton John som vi spelade inför fulla hus i princip varje kväll. Ensemblen i AIDA var större än den varit många år innan i Kolhusteatern och jubileumsåret till ära valde vi även att låta det majestätiska Kolhuset ha vara en framstående del av scenografin. Med sina 4000 kvadratmeter i golvyta och 18 meter i takhöjd är en av de mest unika scener som finns i Sverige och möjliggör gestaltning av fantastiska miljöer. Bara den upplevelsen är värt besöket.

20 fantastiska år av pjäser, musikaler och konserter har gått och förhoppningsvis får vi bjuda på 20 till. Missa inte chansen att själv uppleva Kolhusteatern med dina egna ögon genom att besöka årets föreställning!

Föreningen Kolhusteatern bjuder in till årsmöte den 13 mars kl 14:oo i Folkets hus Hälleforsnäs.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd vid mötet
 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av årsmötesfunktionärer
  a) mötesordförande
  b) mötessekreterare
  c) två protokollsjusterare tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 10. Behandling av överskott/underskott
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Information om budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår enligt beslut på tidigare föreningsstämma
 13. Beslut om antal styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
  a) Val av ordförande
  b) Val av ordinarie ledamöter
  c) Val av revisorer och revisorsersättare
  d) Val av valberedning
 15. Arvoden till styrelsen
 16. Förslag från styrelsen
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas