Om Ni redan nu vill betala årsavgiften för 2011 så går det naturligtvis bra – 150 kronor för vuxna, 75 kronor för barn upp till 18 år och 300 kronor för familjer (oförändrad avgift från föregående år). Om Ni betalar för nya medlemmar, t.ex. om hela familjen skall inkluderas, så är vi tacksamma om Ni meddelar födelsedatum utöver  namn, adress och epost.