Bli medlem och stöd vår verksamhet! Vi har fyra typer av medlemskap:
Vuxen á 150 kr/år
Ungdom upp till 18 år á 75 kr/år
Familj á 300 kr/år
Stödmedlemskap “Kolhusteaterns vänner” minst 250 kr/år

Betala in medlemsavgiften på Postgirokonto 96 15 44 – 4. Kom ihåg att ange namn, postadress samt e-postadress (om sådan finns) vid inbetalningen! Vill du bli ny medlem i föreningen var god kontakta oss.