Lutar man huvudet mot Kolhusets väggar kan man nästan höra dem viska sin flerhundraåriga historia.  När man går i bruksområdet kan man nästa höra ljudet från de gamla maskinerna och de hårt arbetande människorna som jobbade där.

Hälleforsnäs bruk och Kolhuset har en fantastisk historia som vi har äran att få föra vidare genom Kolhusteatern.

Läs mer om brukets historia här.

Läs mer om Kolhusets historia här.