Föreningen Kolhusteatern, med säte på Bruket i Hälleforsnäs, bildades 1996. Föreningen är en amatörteater som i huvudsak spelar musikal eller musikteater även om talpjäser också förekommit. Vanligtvis görs en produktion på sommaren med drygt 15 föreställningar under juli och augusti.

En viktig strategi har varit att engagera barn och ungdomar från Flen och närliggande orter. De senaste årens produktioner har därför varit inriktade på relativt stora ensembler med barn och ungdomar som får delta i små eller större roller på scen. Dessa barn och ungdomar ges möjlighet att utvecklas konstnärligt och att få prova på roller såväl på som vid sidan av scenen.

Idag finns ett väl utvecklat samarbete med kulturskolan i Flens kommun liksom andra kulturorganisationer i kommunen samt med det lokala näringslivet. Föreningen har också goda kontakter med matproducenter som kunnat leverera lokalproducerade produkter till Kolhusets pausservering som därmed har en tydlig hållbarhetsprofil. 

Varje års produktion behöver bära sina egna kostnader. De intäkter föreningen får är genom biljettförsäljning, medlemsavgifter till föreningen och landstings- och kommunala bidrag. Utan det stora antal obetalda timmar som mer än hundra personer satsar varje år kring föreställningarna, kan inte föreställningarna bli av.

Alla i föreningens styrelse arbetar helt ideellt. Föreningens verksamhet pågår egentligen året runt, då mycket behöver förberedas t ex söka pengar, marknadsföra, organisera servering och allt runtomkring föreställningarna, och sedan efterarbete med städning, utvärdering, redovisning med mera.

Föreningen har årsmöte i mars varje år och ytterligare ett eller flera medlemsmöten, dit alla medlemmar bjuds in.

Styrelsen som valdes i mars 2018 består av följande personer:

Ordförande Anette Pettersson, anette@fblogistik.se  tel 070-3198108

Sekreterare Anne Norstedt, anorstedt167@gmail.com tel 070-8514639

Kassör Gun Fursjö, fursjo.gun@telia.com tel 070-2384225

Tomas Bergh, regissör bergh.tomas@gmail.com tel 073-7720343

Åsa Lockner, marknadsföring asa@lock.se tel 0707-405838

Håkan Malmsten, servering och mat hakanmalmsten@msn.com tel 073-9131868

Björn Lagerström, scenografi b.lagerstrom@el-system.se tel 070-5950335

Rolf Lydahl, konstnärlig coach rolf.lydahl@gmail.com, tel 070-697770

 

Uppdaterad senast den 11 januari 2019