Kolhusteaterns historia började med föreställningen Järnålder år 1995 som var startskottet till etableringen av föreningen Kolhusteatern. Medverkande var bl. a. Johnny Söderberg, Lasse Almebäck och Anna-Mi Kruger, regissör var Per-Åke Nygren.