För närvarande ligger verksamheten med Unga Kolhuset nere.

Unga Kolhuset är de ungas teaterverksamhet inom föreningen. Sammanlagt medverkar ca 14 st barn. Under hösten 2011 satte UngaKolhuset upp pjäsen Smittan.