Kolhusteaterns historia började med föreställningen Järnålder år 1995 som var startskottet till etableringen av föreningen Kolhusteatern.