Föreningen Kolhusteatern, med säte på Bruket i Hälleforsnäs, bildades 1996. Föreningen är en amatörteater som i huvudsak spelar musikal eller musikteater även om talpjäser också förekommit. Vanligtvis görs en produktion på sommaren med drygt 15 föreställningar under juli och augusti.

En viktig strategi har varit att engagera barn och ungdomar från Flen och närliggande orter. De senaste årens produktioner har därför varit inriktade på relativt stora ensembler med barn och ungdomar som får delta i små eller större roller på scen. Dessa barn och ungdomar ges möjlighet att utvecklas konstnärligt och att få prova på roller såväl på som vid sidan av scenen. Idag finns ett väl utvecklat samarbete med kulturskolan i Flens kommun liksom andra kulturorganisationer i kommunen samt med det lokala näringslivet. Föreningen har också goda kontakter med matproducenter som kunnat leverera lokalproducerade produkter till Kolhusets pausservering som därmed har en tydlig hållbarhetsprofil. 

Varje års produktion behöver bära sina egna kostnader. De intäkter föreningen får är genom biljettförsäljning, medlemsavgifter till föreningen och landstings- och kommunala bidrag. Utan det stora antal obetalda timmar som mer än hundra personer satsar varje år kring föreställningarna, kan inte föreställningarna bli av. Alla i föreningens styrelse arbetar helt ideellt. Föreningens verksamhet pågår egentligen året runt, då mycket behöver förberedas t ex söka pengar, marknadsföra, organisera servering och allt runtomkring föreställningarna, och sedan efterarbete med städning, utvärdering, redovisning med mera.

Föreningen har årsmöte i mars varje år och ytterligare ett eller flera medlemsmöten, dit alla medlemmar bjuds in.

Vill du engagera dig? Tveka inte att kontakta någon av medlemmarna i styrelsen!

Ordförande: Anne-Margrete Wachtmeister amwachtmeister@hotmail.com tel 070-8660875
Sekreterare: Anne Norstedt anorstedt167@gmail.com tel 070-8514639
Kassör: Gun Fursjö fursjo.gun@telia.com tel 070-2384225
Tomas Bergh bergh.tomas@gmail.com tel 073-7720343
Rolf Lydahl rolf.lydahl@gmail.com tel 070-697770
Christer Flagstad christer.flagstad@wavin.com tel 0705851828
Catharina Nord catharina.nord@telia.com tel 070-4029034

Uppdaterad senast April 2021

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial