Kolhuset byggdes i början av 1800-talet som en förvaringsplats för all träkol som gick åt i järngjuteriet. Kolet framställdes i milor i skogarna runt om bruket. Det var framför allt torpare och småbönder som vintertid tjänade extra pengar på att kola åt Bruket. Det var bara vintertid när isarna bar som det gick att frakta kolet från milorna till Hälleforsnäs.

Kolhuset är en jättelik byggnad, golvytan är närmare 4.000 kvadratmeter. Väggarna är gjorda av slagg, en restprodukt från järnframställningen. Utsidan är kalkputsad, man kan även se små kolbitar i putsen. Den övre delen av fasaden består av tjärat trä, med små fönster som släpper in en smula ljus i lokalen. Takstommen är av trä med täckning av tjärpapp. Taket är fribärande och var när det byggdes Europas största fribärande takkonstruktion.

När kolanvändningen upphörde på Bruket förvandlades Kolhuset till förråd och slutligen till allmän skräpkammare. Kolhuset var en av få byggnader på bruksområdet som inte brann ned vid den stora branden vid Bruket 1934.

Idén att förvandla Kolhuset till en teaterscen föddes 1992. Den första åtgärden var att rensa ut allt skräp som samlats i Kolhuset under årtionden – och det tog sin tid. Därefter vidtog tvättning. 175 års koldamm skulle tvättas bort från väggar, tak och golv. Till sist syntes slaggstenen i väggarna igen och takstolarna fick visa upp all sin skönhet. Koldammet blir vi nog aldrig helt av med – vi försöker se det som en del av Kolhusets historia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial